Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ την Παρασκευή στο Θέατρο Πέτρας

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ την Παρασκευή 15 Ιουλίου στις 9:30 μ.μ. παρουσιάζει τη νέα αλλά κι την παλιά δουλειά του στο Θέατρο Πέτρας, στην Πετρούπολη